ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹
درس شانزدهم ...  

درس شانزدهم

قلم سحر آمیز

دلیرانه: شجاعانه         می­لغزید: سُر می­خورد

کمال­الدّین بهزاد:

ای هُدهُدِ صبا! به صبا می­فرستمت                        بنگر که از کُجا به کجا می­فرستمت

هدهد: مرغ سلیمان. در داستان­های مذهبی آمده که حضرت سلیمان از میان حیوانات هدهدِ پرنده را به عنوان قاصدِ خویش انتخاب کرد.

صبا: باد صبحگاهی که پیام­آور عاشقان است.              هدهد صبا: اضاف­ی تشبیهی(صبا در پیام آوری به هدهد تشبیه شده­است).                  سبا: نام سرزمینی­است که سلیمان ملکه­ی آن سرزمین را به همسری برگزید.

ای پیام­آور صبحگاهی! تو را به سرزمین سبا می­فرستم. نگاه کن که تو را به کجا می­فرستم؟!

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم                  زین جا به آشیانِ وفا می­فرستمت

حیف: ستم، ظلم                 طایر: پرنده                خاکدان غم: زمین غم­آلود(استعاره)

ستم زیادی است که پرنده­ی بلند پروازی مانند تو در زمین غم­آلود گرفتار باشد. از این­جا تو را به آشیانه­ی مهربانی و محبّت می­فرستم.


بیدادگری: ظلم، ستم                  نیرنگ: دسیسه، توطئه، حیله                   تقلید: پیروی، دنباله­روی

فتوا: دستور دینی                      تحریم: حرام شمردن، حرام دانستن            الیوم: امروز

استعمال: مصرف، استفاده           در حکم: مانند                                     محاربه: جنگ، ستیزه

تنگنا: مضیقه، محدودیّت


گروه کلمات املایی درس شانزدهم

جنگ چالدران- مقاومت دلیرانه- کمال­الدّین بهزاد- غار نمناک- شکاف سقف- توده­ی آهکی- هدهد صبا- سرزمین سبا- خاکدانِ غم- آشیان وفا- طایر بلند پرواز- حیف و میل- قلم سحرآمیز- طبیب زحم­ها- مصر و استانبول- افغانستان و هند- آگاهی و مبارزه- استعمار و بیدادگری- روحانیِ پرشور- نیرنگ و خدعه- سخنرانی اندیشمندان- مرجع تقلید شیعیان- تحریم تنباکو- استعمال توتون- در حکمِ محاربه- فتوای تاریخی- شکستن قلیان­ها- توطئه­ی انگلیس- ملکه­ی سبا- اعتراضات فلسطینی- منزلت گیرنده- مضارع اخباری- مضارع التزامی- گودال­های آب- سطحِ لرزان- توپ­ها و خمپاره­ها- جعبه­های مهمّات- پوکه­های برّاق- سنگرِ بغل­دستی- هفت­سین عید- سماق و سمنو- سرنیزه و سیمینوف- لنگ­لنگان- یا مقلّب­القلوب- غلافِ سرنیزه- گروهان و گردان- لهجه­ی ترکی- سنجاق و سنجاقک- مهره­های شطرنج- لابه­لای تانک­ها- روحیّه­ی مبارزه.


دوست داشتن در مقابل استفاده كردن 

  زمانيكه مردي در حال پوليش كردن اتوموبيل جديدش بود كودك 4 ساله اش  تكه سنگي را بداشت و  بر روي بدنه اتومبيل خطوطي را انداخت.

مرد آنچنان عصباني شد كه دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محكم پشت دست او زد بدون انكه به دليل خشم متوجه شده باشد كه با آچار پسرش را تنبيه نموده . در بيمارستان به سبب شكستگي هاي فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد . وقتي كه پسر چشمان اندوهناك پدرش را ديد از او پرسيد "پدر كي انگشتهاي من در خواهند آمد" !  آن مرد آنقدر مغموم بود كه هچي نتوانست بگويد به سمت اتوبيل برگشت وچندين باربا لگدبه آن زد . حيران و سرگردان از عمل خويش روبروي اتومبيل نشسته بود و به خطوطي كه پسرش روي آن انداخته بود  نگاه مي كرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر" روز بعد آن مرد خودكشي كرد .  خشم و عشق حد و مرزي ندارنددومي ( عشق) را انتخاب كنيد تا زندكي دوست داشتني داشته باشيد و اين را به ياد داشته باشيدكه اشياء براي استفاد شدن و انسانها براي دوست داشتن مي باشند . در حاليك امروزه از انسانها استفاده مي شود و اشياء دوست داشته مي شوند. همواره در ذهن داشته باشيد كه: اشياء براي استفاد شدن و انسانها براي دوست داشتن مي باشند . مراقب افكارتان باشيد   كه تبديل به گفتارتان ميشوند . مراقب گفتارتان باشيد كه تبديل به رفتار تان مي شود . مراقب رفتار تان باشيدكه تبديل به عادت مي شود ، مراقب عادات خود باشيدشخصيت شما مي شود . مراقب شخصيت خود باشيدكه سرنوشت شما مي شود . خوشحالم كه  دوستي اين پيام را براي ياد آوري به من فرستاد .  اميدوارم كه روز خوبي داشته و  هر مشكلي كه با آن روبرو هستيد . آخرين روز آن باشد و تمام شود.